ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านปางหินฝน
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2518
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2545
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2551
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2559
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2547
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2550
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2547
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2561
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2543
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2549
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2543
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2547
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2547
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2545
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2520
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2550
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2547
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2545
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2560
บ่อเลี้ยงปลา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2549
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2542
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2561
บ้านพักนักเรียน
อื่น ๆ
ปีที่สร้าง 2540
บ้านพักนักเรียน
อื่น ๆ
ปีที่สร้าง 2554
บ้านพักนักเรียน
อื่น ๆ
ปีที่สร้าง 2540
บ้านพักนักเรียน
อื่น ๆ
ปีที่สร้าง 2547