ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านทัพ
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2513
อาคารเรียน
ป.1ก ตึก
ปีที่สร้าง 2521
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2538
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
ปีที่สร้าง 2538
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2542
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2534
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2539
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2524
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2526