ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านแม่ตะละ
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2533
อาคารเรียน
ป.พิเศษ
ปีที่สร้าง 2529
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2532
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2542
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2545
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
ปีที่สร้าง 0
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2529
บ้านพักครู
สปช.302/28
ปีที่สร้าง 2530
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2548
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2548
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2545
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2548
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2548
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2548
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2548
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2548
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2560
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2560
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2529
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2530
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2542
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2556
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2556
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2528
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2533
ถังเก็บน้ำ
ตุ่ม-โอ่ง
ปีที่สร้าง 2535
ถังเก็บน้ำ
ตุ่ม-โอ่ง
ปีที่สร้าง 2535