ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านป่าเหมือด
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2512
อาคารเรียน
สปช.101/26
ปีที่สร้าง 2525
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2561
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2559
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2559
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2555
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2557
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2563
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2550
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2549
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2550