ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านดงดำ
อาคารเรียน
ป.1ก ตึก
ปีที่สร้าง 2519
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2562
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2530
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2530
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2525
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2519
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 0
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2557
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 0
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2530
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2531
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2541
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 0