ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2533
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2547
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2550
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 0
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 0
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2540
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2540
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 0
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 0
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 0
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2553
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2553
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2553
สนามเด็กเล่น
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2550
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2533
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 0
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 0