ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อ
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2503
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2518
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2527
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2530
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2556
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2520
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2531
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2520
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2519
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2520
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2559
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2545
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2533
ถังเก็บน้ำ
ถังน้ำใต้ดิน
ปีที่สร้าง 2514
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2534
ถังเก็บน้ำ
ตุ่ม-โอ่ง
ปีที่สร้าง 2528
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2518