ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2510
อาคารเรียน
ป.1ก ตึก
ปีที่สร้าง 2523
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2556
อาคารเรียน
216 ล/57-ก
ปีที่สร้าง 2556
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2527
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2560
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2562
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2517
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2559
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2560
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2523
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2535
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2553
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2555
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2558
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2561
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2542