ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2509
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2512
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2514
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2513
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
313
ปีที่สร้าง 2521
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2536
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2513
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2517
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2521
บ้านพักภารโรง
สปช.304/28
ปีที่สร้าง 2528
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2538
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2549
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2529
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2531