ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดคีรีวัน
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2539
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2537
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2535
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2525
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2536
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2542
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2542
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2528