ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2500
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2522
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2538
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2523
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2533
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2525
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2547