ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2551
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2516
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2529
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2536
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2519
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2532
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2549
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2555
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2558
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2534
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2537
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2533
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2563