ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดสระกะเทียม
อาคารเรียน
พิเศษ 2 ชั้น
ปีที่สร้าง 2508
อาคารเรียน
004
ปีที่สร้าง 2509
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2512
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2513
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2521
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2508
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2508
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2509
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2558
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2558
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2559
เรือนเพาะชำ
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2558
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2557
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2554
ถังเก็บน้ำ
ถังน้ำใต้ดิน
ปีที่สร้าง 2535
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2542
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2542