ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดตาก้อง
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2513
อาคารเรียน
017 ก
ปีที่สร้าง 2523
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2538
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2539
อาคารเรียน
อาคารอนุบาล
ปีที่สร้าง 59
อาคารอเนกประสงค์
313
ปีที่สร้าง 2518
อาคารอเนกประสงค์
312
ปีที่สร้าง 2525
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2519
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2525
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2531
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2539
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2522
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2547