ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดสระสี่มุม
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2538
อาคารเรียน
004
ปีที่สร้าง 2511
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2541
อาคารเรียน
พิเศษ 3 ชั้น
ปีที่สร้าง 2550
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2536
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2519
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2541
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2542
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2557
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2552
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2538
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2543
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2538
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2538
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2530