ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดน้อย
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2505
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2519
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2559
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2516
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2559
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2520
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2523
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2531
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2553
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2559
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2544
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2541
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2562
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2562