ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดผาสุการาม
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2524
อาคารเรียน
กึ่งถาวร
ปีที่สร้าง 2552
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2548
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2528
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2540
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2535
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2542