ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
อาคารเรียน
008
ปีที่สร้าง 2515
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2519
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2517
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2517
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2520
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2547
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2540
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2549