ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดบางภาษี
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2545
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2546
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2547
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2519
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2547
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2525
เรือนเพาะชำ
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2560
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2553
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554