ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2516
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2528
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2538
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2545
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2549
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2553
อาคารอเนกประสงค์
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2535
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2523
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2535
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2539
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2541
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2541
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2541