ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านฉาง
อาคารเรียน
004
ปีที่สร้าง 2512
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2520
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2522
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2516
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2519
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2517
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2525
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2531
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2538