ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2518
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2529
อาคารเรียน
พิเศษ 4 ชั้น
ปีที่สร้าง 2557
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2537
อาคารเรียน
อาคารอนุบาล
ปีที่สร้าง 2562
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.206/26
ปีที่สร้าง 2552
บ้านพักครู
สปช.303/28
ปีที่สร้าง 2534
บ้านพักภารโรง
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2534
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2560
สนามเด็กเล่น
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2553
สนามกีฬา
สนามฟุตซอล
ปีที่สร้าง 2560