ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดสุวรรณาราม
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2537
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2538
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2528
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2520
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2531
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2554
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2555