ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
สปช.104/26
ปีที่สร้าง 2529
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2529
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2533
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2519
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2525
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2556
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2530
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2540
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 0
รั้ว
รั้วลวดหนาม
ปีที่สร้าง 2556
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554