ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านห้วยพระ
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2528
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2543
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2554
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2525
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2561
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2526
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2551
ส้วม
สปช. 605/45
ปีที่สร้าง 2552
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2560
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2540
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2543
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2543
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2527
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2535
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554