ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2539
อาคารเรียน
สามัญ
ปีที่สร้าง 2525
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2556
อาคารเรียน
สปช. 105/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
ปีที่สร้าง 2559
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2526
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2537
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2519
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2544
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2561
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2528
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554