ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านรามราช
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2518
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2528
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2533
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2516
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2526
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2536
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2519
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2526
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2530
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2535
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2556
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2559
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2537
เรือนเพาะชำ
พ.2
ปีที่สร้าง 2530