ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านดอนแดง
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2522
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2531
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2525
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2517
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2520
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2543
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2549
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2555
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2538
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2556