ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2515
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2516
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2522
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2535
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2538
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2547
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2563
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2546
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2551
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2553
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2554
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2539
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2537
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2560
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2556
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2553