ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนาขมิ้น
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2530
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2537
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2541
อาคารเรียน
สปช. 105/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
ปีที่สร้าง 2562
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2533
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2526
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2538
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2516
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2561
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2528
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2530
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2536
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2547
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2553
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2535
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2537
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2542
สนามกีฬา
สนามตะกร้อ
ปีที่สร้าง 2552
สนามกีฬา
สนามตะกร้อ
ปีที่สร้าง 2554
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2558
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2528
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2530
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2553
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2553
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554