ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2519
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2530
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2532
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2540
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2529
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2520
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2515
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2520
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2554
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2551
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2550
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2537
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2542
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2542
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2548
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2538
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2556