ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองบึง
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2512
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2529
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2545
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2526
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2560
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2561
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2541
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 0
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2539
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2539
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2550
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2550
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2542
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2530
รั้ว
รั้วลวดหนาม
ปีที่สร้าง 0
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2558