ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2519
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2523
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2536
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2558
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2560
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2532
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สามัญ/336
ปีที่สร้าง 2519
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2561
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2561
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2537
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2542
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2550
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2560
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2550
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2463
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2562
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2549
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2539