ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านเทพนิมิต
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2550
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2556
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2524
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2523
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2542
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2553
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2540
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2542
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2538