ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านวังสนวน
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2539
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2559
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2542
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2529