ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนศิริบ้านไร่
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2518
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2532
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2549
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2532
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2519
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2562
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2556