ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์)
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2531
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2538
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2519
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
ปีที่สร้าง 2551
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2519
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2534
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2535
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2553
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2558
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2550
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2550
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2532
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2554
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2526
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2538
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2520
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2537
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2528
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2558
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2557
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2543