ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2542
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2549
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2550
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2533
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2525
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2540
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2555
บ้านพักครู
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2550
บ้านพักครู
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2546
บ้านพักครู
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2555
บ้านพักครู
บ้านพักครู 207
ปีที่สร้าง 2561
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2552
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2550
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2558
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2548
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2546
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2560
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2528
รั้ว
รั้วลวดหนาม
ปีที่สร้าง 2538
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2560
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2553
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2562