ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2527
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2539
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2556
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2549
อาคารเรียน
สปช. 2/28 ขนาด 4 ชั้น 12 ห้อง
ปีที่สร้าง 2560
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2529
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.206/26
ปีที่สร้าง 2532
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2515
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2516
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2521
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2521
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2526
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2523
บ้านพักภารโรง
สปช.304/28
ปีที่สร้าง 2536
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2533
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2549
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2555
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2556
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2546
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2548
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2528
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2521
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2558