ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ
อาคารเรียน
008
ปีที่สร้าง 2513
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2523
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2541
อาคารเรียน
พิเศษ 1 ชั้น
ปีที่สร้าง 2555
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2540
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2521
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2531
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2525
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2529
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2545
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2561
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 0
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 0
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2543
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 0
รั้ว
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2562
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 0