ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2517
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2527
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2542
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2527
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2526
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2541
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2544
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2558
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2562
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2537
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2548
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2540
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2540
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2538
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2518
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2542