ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2515
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2523
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2529
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2532
อาคารเรียน
สปช.101/26
ปีที่สร้าง 2551
อาคารเรียน
324 ล/55-ก
ปีที่สร้าง 2560
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.206/26
ปีที่สร้าง 2531
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2553
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2554
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2554
ส้วม
สามัญ
ปีที่สร้าง 2513
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2523
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2525
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2526
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2528
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2529
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2534
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2538
ส้วม
สปช. 605/45
ปีที่สร้าง 2552
สนามเด็กเล่น
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2554