ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านวัดใน
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2518
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2519
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2525
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2558
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2544
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2530
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2525
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2561
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2526