ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านตูล
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2523
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2522
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2519
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2552
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2543
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2543
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2545
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2545
บ่อน้ำตื้น
บ่อน้ำตื้น(กรมอนามัย)
ปีที่สร้าง 2520
บ่อน้ำตื้น
อื่น ๆ
ปีที่สร้าง 2505
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2545
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2522
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2543
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2537