ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดพระบาท
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2523
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2532
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2539
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2530
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2550
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2533