ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2517
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2519
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2521
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2524
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2518
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2562
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2524