ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนท่าศาลา
อาคารเรียน
สปช. 2/28 ขนาด 3 ชั้น 12 ห้อง
ปีที่สร้าง 2535
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2538
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2552
อาคารเรียน
พิเศษ 3 ชั้น
ปีที่สร้าง 2559
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.206/26
ปีที่สร้าง 2535
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2546
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2553
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2558
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2526
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2543
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2560
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2562
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2553
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2549
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2536
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2546
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2547