ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองหว้า
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2524
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2553
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2524
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2530