ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านปากดวด
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2518
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2523
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2530
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
ปีที่สร้าง 2529
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2530
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2539
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2561
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2553
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2533
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2536
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2539