ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดธาราวง
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2519
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2521
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สามัญ/336
ปีที่สร้าง 2519
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2539
ส้วม
สปช.603/29
ปีที่สร้าง 2537
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2556